Faydalı Model Başvuru Süreci

Faydalı Model Belgesi başvurusu yapıldıktan sonra, başvuru Türk Patent Enstitüsü tarafından şekli açıdan incelenmekte ve şekli gereklilikleri karşılıyorsa şekli uygunluk belgesi düzenlenerek başvuru sahibine veya varsa patent vekiline iletilmektedir.

Daha sonra başvuru resmi patent bülteninde yayınlanmaktadır. Eğer erken yayın talep edilmemişse, başvuru 18. aya denk gelen resmi patent bülteninde, erken yayın talep edilmişse uygun olan ilk resmi patent bülteninde yayınlanmaktadır. Yaklaşık olarak erken yayın talep edilen başvurular, 5-6. aya denk gelen resmi patent bülteninde yayınlanmaktadır.

Faydalı model belgesi başvurularında içerik incelemesi yapılmamaktadır. Yani Türk Patent Enstitüsü, başvuruya konu olan buluş yeni mi değil mi diye başvurunun içeriğini incelememektedir. Yayınlanan başvurulara gelecek itirazları değerlendirerek karar vermektedir.

Faydalı model belgesi başvuru sahibinin, itirazların dikkate alınmaksızın belgenin verilmesini talep etme hakkı vardır.

Dolayısı ile faydalı model belgesi başvurularında, erken yayın talep edilmişse ortalama 10-12 ayda, erken yayın talep edilmemişse 22-24 ayda faydalı model belgesi alınmaktadır.