Marka Araştırması

Marka başvurusu yapılmadan önce, kapsamlı bir marka araştırması (marka sorgulama veya marka tescil sorgulaması) yapılmalıdır. Bu araştırma, tescil başvurusunda bulunulması düşünülen markanın, ilgili marka sınıfında tescile müsait olup olmadığını belirlemelidir. Böylelikle tescil başvurusu olumsuz sonuçlanabilecek bir marka başvurusundan kaçınılmış olur.

Marka araştırmasını (marka sorgulaması), basit olarak www.tpe.com.tr adresinden gerçekleştirebilir. Ancak bu şekilde yapılacak bir araştırma, markanın birebir aynısının olup olmadığı yönünde bilgi verecektir. Marka başvurunuz, birebir aynısı tescilli olmasa bile ayırt edici niteliği olmadığından dolayı olumsuz sonuçlanabilir. (Örneğin, teknova markası arandığında tescile müsait görünebilir ancak daha önce tescilli teknosa markası dolayısı ile ret edilebilir.) Dolayısı ile bir markanın ayırt edici niteliğe haiz olup olmadığını ve ilgili 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen şartları taşıyıp taşımadığını belirlemek, ilgili alanda tecrübe ve uzmanlık gerektiren bir iştir. Bu nedenle bu sorgulamayı yaparken mutlaka konusunda uzman bir vekil ile çalışılmasını öneririz.

Kapsamlı Marka Araştırması için, bizimle irtibata geçebilirsiniz. Kapsamlı marka araştırması Türk Patent Enstitüsü veritabanı ve Çankaya Patent veritabanından gerçekleştirilmektedir. Bu sayede markanızın daha önceki tescilli markalara benzerlik oranları belirlenerek markanızın tescil edilme şansı daha önce Türk Patent Enstitüsünün vermiş olduğu emsal kararlar ile beraber tarafınıza iletilmektedir. Talep etmeniz halinde ücretsiz olarak markanıza yönelik bir Marka Araştırma Raporu düzenlenerek ilgili rapor tarafınıza iletilecektir.

Marka Tescili

Marka tescili, ayırt ediciliğe sahip bir markanın, marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra başvuru sahibi adına tescil edilmesi işlemidir.

Markaların tescilini düzenleyen 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre daha önce tescil almış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markalar aynı sınıflarda tescil edilemezler. Tesciline karar verilen markalar 3 ay süre ile resmi markalar bülteninde ilanda kalırlar. Bu 3 aylık ilan süresinde markaya itiraz gelmemesi durumunda marka tescil tamamlama sürecine girer. Tescil tamamlama harçlarının ödenmesinden sonra ortalama 2 ay içerinde marka tescil belgesi alınır. Tescil belgesi ortalama 10-12 ay içerisinde elinize geçmiş olacaktır. Ancak markanız başvuru tarihi itibariyle korunmaya başlayacaktır

Markalar, kullanılacakları mal ve hizmetlere göre 34 mal ve 11 hizmet sınıfı olmak üzere toplam 45 marka sınıfında tescil edilebilirler. Marka tescil başvurusu maliyeti, markanın başvurusunun yapılacağı marka sınıf sayısına göre değişmektedir.

Markalar tescil edilmeleriyle beraber ilk başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık koruma sağlamaktadırlar. Bu 10 yıllık sürenin dolmasının ardından 10’ar yıllık süreler ile marka tescilleri yenilenebilmektedir.

Marka Tescil Başvurusu

Marka tescil başvurusu, bir markanın tescil edilmesi için Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil başvurusunun dosyalanması işlemidir. Marka başvurusu, gerekli dokümanların hazırlanması ve ücretlerin ödenmesi ile birlikte Türk Patent Enstitüsü nezdinde dosyalanmaktadır. Marka tescil başvurusu için gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır;

Yukarıda belirtilen belgelerin tamamlanmasını takiben kapsamlı marka araştırması ve marka tescili başvurusu aynı gün içerisinde Türk Patent Enstitüsü nezdinde dosyalanmaktadır.

Marka Tescili Süreci

Marka tescil süreci, şu şekilde işlemektedir; Marka tescil başvurusu Türk Patent Enstitüsü nezdinde dosyalandıktan sonra, Türk Patent Enstitüsü marka başvurusunu ilk önce şekli açıdan incelemektedir. Şekli açıdan gereklilikleri yerine getiren başvurular kabul edilmekte ve başvuru sahibi veya varsa vekiline şekli uygunluk belgesi iletilmektedir. Ortalama 1 hafta içerisinde şekli uygunluk belgesi tarafımıza iletilmiş olmaktadır.

Şekli açıdan uygun bulunan marka başvuruları için, daha sonra Türk Patent Enstitüsü içerik incelemesine geçmektedir. Türk Patent Enstitüsü, markayı içerik olarak incelerken, markanın tescil kriterlerine haiz olup olmadığını, daha önceki tarihli tescilli veya başvuru aşamasında olan markalardan ayırt edici olup olmadığını değerlendirmektedir. Bu değerlendirmenin ardından tescile uygun bulunan markalar resmi markalar bülteninde yayınlanmaktadır. Bir marka başvurusu için markanın yayını ortalama başvuru tarihinden itibaren 5-6. aya denk gelmektedir.

Yayınlanan marka başvuruları için 3 aylık bir itiraz süresi söz konusudur. Bu 3 ayın sonunda eğer yayınlanan marka başvurusuna itiraz gelmez ise, marka için tescil kararı verilmektedir. Tescil ücretinin zamanında ödenmesinden sonra marka tescil belgesi düzenlenerek marka başvuru sahibine veya vekiline iletilmektedir. Bir marka başvurusunda itiraz gelmez ise marka tescil belgesinin elimize ulaşması, ortalama 10-12 ay tutmaktadır.

Yayınlanan marka başvurularına itiraz gelmesi durumunda, Türk Patent Enstitüsü itirazları değerlendirerek bir karar vermektedir. Türk Patent Enstitüsü’nün vereceği karara başvuru sahibinin veya itiraz sahibinin bir itiraz hakkı daha vardır. Bu itiraza yönelik olarak verilen karar, nihai karar niteliğini taşımaktadır.

Yurt Dışı Marka Tescili

Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil edilmiş markalar, sadece Türkiye’de koruma sağlamaktadır.

Türkiye sınırları dışında da markaların korunması isteniyorsa, korumanın talep edildiği ülke veya bölgelerde de marka tescil edilmelidir. Özellikle yurtdışı pazarlara ihracat yapan şirketler için yurtdışı tesciller büyük önem taşımaktadır. Genel olarak yurtdışı marka tescili 3 şekilde gerçekleştirilebilir;

Ulusal Marka Tescili

Ulusal marka tescilleri, marka tescilinin istendiği ülkelerdeki yetkili kurumlara yapılan marka tescil başvurularıdır. Ulusal marka başvurularında ücretler, başvurulan ülke mevzuatlarının farklılıklarından dolayı ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Genelde marka tescilinin istendiği ülke sayısının 3’ten az olması durumunda ulusal marka tescili tercih edilebilir.

Ulusal marka tescil talebinizi takiben, ilgili ülkelerdeki çözüm ortaklarımız olan vekil firmalardan ücretler ve süreç hakkında detaylı bilgiler alınarak tarafınıza bilgi verilmektedir. Onayınız akabinde ilgili ülkelerde marka başvuru işlemleri başlatılmaktadır.

Bölgesel marka tescilleri

Bölgesel marka tescilleri, belirli bir bölgede yer alan tüm ülkeler için yapılan marka tescil başvurularıdır. En yaygın olanı Avrupa Topluluğu ülkeleri için yapılan Topluluk Marka Tescil Başvurusudur (CTM). Topluluk Marka Tescil başvurusunun haricinde OAPI marka tescil başvurusu ve ARIPO marka tescil başvurusu olmak üzere 2 grup Afrika ülkeleri marka tescil başvuruları ve BENELUX (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) marka tescil başvuruları da diğer bölgesel marka tescil başvurularındandır.

Topluluk Marka Tescil Başvurusu (CTM-Community TradeMark)

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler için yapılan marka tescil başvurusudur. İspanya’nın Alicante şehrinde bulunana İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM) nezdinde başvurular yapılmaktadır.

Uluslar arası Marka Tescili (Madrid Protokolü)

Madrid Protokolü, 70’in üzerindeki ülke için Dünya Fikri Haklar Organizasyonu (WIPO) nezdinde yapılan marka başvurusudur. Başvuru WIPO nezdinde yapıldıktan sonra tescil belgesi düzenlenmekte ve başvurunun yapıldığı ülkelere gönderilmektedir. Üye ülkeler en geç 18 ay içinde markanın kabul edildiği veya ret edildiğini WIPO’ya bildirmektedirler. Uluslar arası marka tescil başvurusu, ilk marka başvurusuna 5 yıl bağımlıdır. 5 yıl içerisinde ilk başvuru ret edilirse, Uluslar arası tescil başvurusu da ret edilmiş sayılmaktadır.

Marka İzleme

Türk Patent Enstitüsü’ne her ay ortalama 6000-7000 marka başvurusu yapılmaktadır. Yapılan marka başvuruları, Türk Patent Enstitüsü marka uzmanları tarafından değerlendirilmekte ve yayına çıkartılmaktadırlar.

Başvuru sayısının bu derece çok olması, birçok ayırt edici niteliğe sahip olmayan markanın da yayınlanmasına sebep olmaktadır.

Marka İzleme, Türk Patent Enstitüsünün aylık yayınladığı marka bültenlerinin taranması ve sizin markanıza benzer olan markaların belirlenerek tarafınıza bildirilmesi işlemidir. Bu sayede yayında olan markalara istendiği takdirde Türk Patent Enstitüsü nezdinde itirazlar dosyalanabilmektedir. İtiraz sonucunda Türk Patent Enstitüsü markanın reddine karar verebilir.

Marka İtiraz

Türk Patent Enstitüsü’ne her ay ortalama 6000-7000 marka başvurusu yapılmaktadır. Yapılan marka başvuruları, Türk Patent Enstitüsü marka uzmanları tarafından değerlendirilmekte ve yayına çıkarılmaktadırlar.

Başvuru sayısının bu derece çok olması, birçok ayırt edici niteliğe sahip olmayan markanın da yayınlanmasına sebep olmaktadır.

Bu nedenden dolayı, ayırt edici niteliğe sahip olmayan, iltibas yaratabilecek markaların yayın aşamasında tespit edilmesi ve bu markaların yayınlarına itiraz edilerek markanın tesciline engel olunması çok önemlidir.

Yayınlanan marka başvurularına, önceki tarihli tescilli markalara veya marka başvurularına dayanılarak veya markanın önceye dayalı kullanıldığına yönelik itiraz edilebilir. Bu sayede ayırt edici bulunmayan veya başkasına ait markaların tescil edilmeleri engellenmiş olmaktadır.

Aksi halde, markaların Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmeleri durumunda, markanın iptali için ancak Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi nezdinde dava açılarak hükümsüzlüklerinin talep edilmesi mümkündür. Ancak bu durum, gerek sürecin uzun olması ve gerekse de maliyetlerin artması dolayısıyla zaman ve maliyet olarak daha zor bir süreç olmaktadır.

Marka Yenileme

Markalar 10 yıllık koruma sağlamaktadır. Bu 10 yıllık sürenin sonunda markalar 10’ar yıllık periyotla yenilenebilmektedirler.

Markaların yenilenmesi durumunda, 10 yıllık korumayı sağlayan marka yenileme belgesi Türk Patent Enstitüsü tarafından düzenlenerek marka sahibine iletilmektedir.

Zamanında yenilenmeyen markalar için, yenileme tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde, cezalı bir ücret ödeyerek yenileme yapılması mümkündür.

Marka Yenileme Ücreti, yenilemenin yapıldığı yılda geçerli olan resmi ücretlerdir.