Patent Araştırması

Patent başvurusu, gerçekleştirilen bir buluşun korunması amacıyla Türk Patent Enstitüsü nezdinde patent başvurusunun dosyalanması işlemidir.

Patent başvurusu yapılmadan önce, ulusal ve uluslar arası patent veritabanlarında bir patent araştırması veya patent sorgulaması (veya patent tescil sorgulaması) yapılmalıdır. Bu patent sorgulama neticesinde patent başvurusu yapılıp yapılmaması yönünde karar verilmelidir. Patent araştırmasını Türk Patent Enstitüsü’nün web sayfası olan www.tpe.gov.tr adresinden veya Avrupa Patent Ofisi’nin veritabanını olan //ep.espacenet.com/ adresinden gerçekleştirebilirsiniz. Ancak patent araştırması, uzmanlık isteyen bir konu olduğundan, bu patent araştırmasının profesyonel bir patent mühendisi tarafından yapılması önerilmektedir.

Patent başvurusu yapılmadan önce, patent başvuru dokümanlarının (tarifname, istemler ve teknik çizimler) iyi bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Patent başvuru dokümanlarının hazırlanması uzmanlık isteyen bir iştir. Kullanılacak her kelimenin başvurunun koruma kapsamını önemli ölçüde etkileyeceğini göz önüne alarak bu konuda profesyonel bir patent vekilinden (tercihen mühendis kökenli bir patent uzmanından) yardım alınması çok önemlidir.

Patent Başvurusu

Patent başvurusu, gerçekleştirilen bir buluşun korunması amacıyla Türk Patent Enstitüsü nezdinde patent başvurusunun dosyalanması işlemidir.

Patent başvurusu yapılmadan önce, ulusal ve uluslar arası patent veritabanlarında bir patent sorgulaması yapılmalıdır. Bu patent sorgulama neticesinde patent başvurusu yapılıp yapılmaması yönünde karar verilmelidir.

Patent başvurusu yapılmadan önce, patent başvuru dokümanlarının (tarifname, istemler ve teknik çizimler) iyi bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Bir patent başvurusunun, patent verilebilirlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığına, patent başvurularının yapıldığı resmi kuruluş tarafından (Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü) yapılan patent araştırması ve patent incelemesinin ardından karar verilmektedir.

Patent araştırması, patent başvurusuna konu olan buluş için resmi kuruluşlar tarafından yapılan bir araştırmadır. Patent başvuru sahibi, patent başvurusunu gerçekleştirdiği tarihten itibaren 15 ay içinde patent araştırma talebinde bulunmalıdır. Bu patent araştırması neticesinde, buluş konusu ile ilgili tekniğin bilinen durumunda yer alan en yakın dokümanlar belirlenir ve bir patent araştırma raporu (Patent Search Report) hazırlanır. Patent araştırma raporu, patent başvurusunun patent verilebilirlik kriterlerini ne derece karşılayıp karşılamadığı konusuna ışık tutar. Türkiye’ye özgü olarak, patent araştırma raporu sonrasında, patent başvuru sahibine incelemeli patent sistemi veya incelemesiz patent sistemi olarak iki sistemden birini seçmesi hakkı tanınır.

Patent araştırması sonucunda gelen patent araştırma raporu sonrasında, başvuru sahibi isterse patent incelemesi talebinde bulunmaz ve incelmesiz patent sistemini tercih edebilir. Bu durumda, patent başvuru sahibine 7 yıllık bir koruma sağlayan bir incelemesiz patent belgesi verilmektedir. İncelemesiz Patent Tescil Belgesi sahibi, 7 yıllık süre dolmadan isterse patent inceleme talebinde bulunarak incelemesiz patentini incelemeli patente çevirebilir.

Patent incelemesi, patent başvurusuna konu olan buluş için resmi kuruluşlar tarafından yapılan bir incelemedir. Patent başvuru sahibi, patent araştırma raporu alındıktan sonra patent inceleme talebinde bulunmalıdır. Patent incelemesi, patent başvurusuna konu olan buluş ile patent araştırma raporunda belirtilen en yakın patent dokümanlarının karşılaştırılmasıdır. Bu patent inceleme raporu (patent examination report) neticesinde incelemeli patent belgesi verilip verilmeyeceğine karar verilmektedir. İncelemeli Patent Tescil Belgesi, patent başvuru sahibine 20 yıllık bir patent koruması sağlamaktadır.

Patent Başvuru Süreci

Bir patent başvurusunun, patent verilebilirlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığına, patent başvurusunun yapıldığı resmi kuruluş tarafından (Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü) yapılan patent araştırması ve patent incelemesinin ardından karar verilmektedir.

Patent araştırması, patent başvurusuna konu olan buluş için resmi kuruluşlar tarafından yapılan bir araştırmadır. Patent başvuru sahibi, patent başvurusunu gerçekleştirdiği tarihten itibaren 15 ay içinde patent araştırma talebinde bulunmalıdır. Bu patent araştırması neticesinde, buluş konusu ile ilgili tekniğin bilinen durumunda yer alan en yakın dokümanlar belirlenir ve bir patent araştırma raporu (Patent Search Report) hazırlanır. Patent araştırma raporu, patent başvurusunun patent verilebilirlik kriterlerini ne derece karşılayıp karşılamadığı konusuna ışık tutar. Türkiye’ye özgü olarak, patent araştırma raporu sonrasında, patent başvuru sahibine incelemeli patent sistemi veya incelemesiz patent sistemi olarak iki sistemden birini seçmesi hakkı tanınır.

Patent araştırması sonucunda gelen patent araştırma raporu sonrasında, başvuru sahibi isterse patent incelemesi talebinde bulunmaz ve incelmesiz patent sistemini tercih edebilir. Bu durumda, patent başvuru sahibine 7 yıllık bir koruma sağlayan bir incelemesiz patent belgesi verilmektedir. İncelemesiz Patent Tescil Belgesi sahibi, 7 yıllık süre dolmadan isterse patent inceleme talebinde bulunarak incelemesiz patentini incelemeli patente çevirebilir.

Patent incelemesi, patent başvurusuna konu olan buluş için resmi kuruluşlar tarafından yapılan bir incelemedir. Patent başvuru sahibi, patent araştırma raporu alındıktan sonra patent inceleme talebinde bulunmalıdır. Patent incelemesi, patent başvurusuna konu olan buluş ile patent araştırma raporunda belirtilen en yakın patent dokümanlarının karşılaştırılmasıdır. Bu patent inceleme raporu (patent examination report) neticesinde incelemeli patent belgesi verilip verilmeyeceğine karar verilmektedir. İncelemeli Patent Tescil Belgesi, patent başvuru sahibine 20 yıllık bir sağlamaktadır.

Yurt Dışı Patent Başvurusu

Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü nezdinde patent başvurusu yapılmış buluşlar, sadece Türkiye’de sınırları içerisinde korunmaktadır. Türkiye sınırları dışında da buluşun korunması isteniyorsa, korumanın talep edildiği ülke veya bölgelerde de patent başvurusu yapılmalıdır. Özellikle yurtdışı pazarlara ihracat yapan şirketler için yurtdışı patent başvuruları büyük önem taşımaktadır.

Burada önemli olan konu, ilk başvuru yapıldığı andan itibaren 12 ay içinde (Rüçhan Süresi) yurtdışı başvuruların yapılmasının gerektiğidir. İlk başvuru tarihinden itibaren 12 aylık süre dolduktan sonra yurtdışında patent almak mümkün olmayacaktır. Rüçhansız yapılacak başvurularda ilk başvuru sonraki başvuruların yeniliğini olumsuz etkileyeceğinden, başvurular olumsuz sonuçlanacaktır.

Genel olarak yurtdışı patent başvuruları 3 şekilde gerçekleştirilebilir;

Ulusal patent başvurusu, buluşun korunmasının istendiği ülkelerdeki yetkili kurumlara yapılan patent başvurularıdır. Ulusal patent başvurularında ücretler, başvurulan ülke mevzuatlarının farklılıklarından dolayı ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Genelde buluşun korunmasının istendiği ülke sayısının 3’ten az olması durumunda ulusal patent başvuruları tercih edilebilir.

Ulusal patent başvurusu talebinizi takiben, ilgili ülkelerdeki çözüm ortaklarımız olan vekil firmalardan ücretler ve süreç hakkında detaylı bilgiler alınarak tarafınıza bilgi verilmektedir. Onayınız akabinde ilgili ülkelerde buluşunuza ilişkin patent başvuru işlemleri başlatılmaktadır.

Bölgesel Patent Başvuruları

Bölgesel patent başvuruları, belirli bir bölgede yer alan tüm ülkeler için yapılan patent başvurularıdır. En yaygın olanı Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Patent Başvurusudur. Avrupa Patent başvurusunun haricinde OAPI patent başvurusu ve ARIPO patent başvurusu olmak üzere 2 grup Afrika ülkeleri patent başvuru sistemi ve Avrasya patent başvuruları da diğer bölgesel başvuru sistemleridir.

Avrupa Patent Başvurusu (EP)

Avrupa Patent başvurusu, Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa Patent Sözleşmesi’ne taraf 36 ülkeyi kapsamaktadır. Yetkili Ofis Avrupa Patent Ofisi’dir. Üye ülkeleri kapsayacak şekilde Avrupa Patent Ofisi’nde yapılan başvurular ve işlemler tek bir dilde sürdürülmektedir. Avrupa Patent Ofisi’nde yapılan araştırma ve incelemelerin ardından patent alınırsa, bu patent tüm üye ülkelerde geçerli olabilmektedir. Ancak Patent alındıktan sonra he ülkede patentin geçerliliğinin sağlanması (validation) işleminin yapılması gerekmektedir.

Uluslar arası Patent Başvurusu (PCT)

Uluslar arası Patent başvurusu, 142 üye ülke için yapılmış olan bir patent başvurusu sürecidir. Uluslar arası Patent başvuru sistemi, patentle sonuçlanan bir sistem değildir, sadece tüm üye ülkeler için süreci ortak yürüterek belirli bir döneme (ilk başvuru yapıldığı tarihten veya varsa rüçhan tarihinden itibaren 30. ay) kadar getirmektedir. Uluslar arası Patent başvurusu (PCT Patent Başvurusu), tek bir dilde dosyalanır, tüm üye ülkeler için geçerli olacak bir patent araştırma raporu düzenlenir, arzu edilirse tüm üye ülkeler için geçerli olacak bir patent ön inceleme raporu düzenlenir. Başvuru sahibi, bu raporlar ile başvurunun devam etmesini istediği ülkelere giriş yaparak başvuru sürecini devam ettirmektedir.